SKAPANDE SKOLA


Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ökar elevernas eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och ger eleverna tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Skolan kan t.ex. använda Skapande Skola-medel för att köpa in en professionell teaterföreställning med efterföljande workshop. Läs mer på Kulturrådets hemsida.


Ladda hem våra skapande skola material

Stjärnlösa nätter


Vart tog min Igloo vägen?