Foto: Gunnar Beckman
Skådespelare

Isabelle Ström

Utbildning

Yrkeshögskolan Novia , Finland, fysisk teater 2011-2015
Ölands musikteaterskola examensår 2011
Musikkonservatoriet i Falun – scenisk dansutbildning, examensår 2011
Arbetat som skådespelare på Boulevardteatern sedan 2016 i föreställningarna:

  • Sagan om den lilla farbrorn
  • Hugo - elak, blodtörstig och JÄTTEFARLIG?
  • Vart tog min igloo vägen?
Isabelle är skådespelare, pedagog och producent med hjärtat i fysisk teater.

Examinerades 2015 från den 4 åriga pedagogik- och skådespelarutbildningen inom fysisk teater i Vasa, Finland. Hon har arbetat som musikalartist, akrobatik-, teater-, röst och rörelselärare i Finland innan Boulevardteatern i Stockholm lockade med skådespeleri och turnerande verksamhet. Studerat vid Ölands Scenkonstskola 2008–2009 samt 2010–2011. Tidigare anställningar och frilansuppdrag på bland annat Dalateatern, Wasa Teater, Åbo Svenska Teater, Teater de Vill, Scenkraft och Musikteater i Österbotten.
Numera arbetar hon som producent vid Boulevardteatern där hon varvar turnéläggning med enstaka föreställningar, OCH som kursansvarig på Scenkonstskolan vid Ölands Folkhögskola.