Fotograf: Jonas Jörneberg
Skådespelare och pedagog

Katja Wester

Katja är nyutexaminerad från mimskådespelarprogrammet på Stockhoms Konstnärliga högskola.
Hon har även jobbar på sommarkollo, i skola och som teaterpedagog.